Number of the records: 1  

Uplatnenie absolventov na trhu práce

  1. vzdelávanieGabajová, Andrea, 1973- Uplatnenie absolventov na trhu práce. -- STU v Bratislave MTF UIPH, 2010. Hrmo, Roman, 1964-