Number of the records: 1  

Využitie internetu na škole

  1. učiteľstvo technických profesijných predmetov. Teaching Specific Engineering SubjectsLíšková, Ingrid, 1975- Využitie internetu na škole : Diplomová práca. -- Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011. -- 90 s., CD-ROM. Hrmo, Roman, 1964-

Number of the records: 1