Number of the records: 1  

Hutníctvo železa a ocele

  1. 669 hutníctvo železa. hutníctvo ocele. vysokopecné suroviny. železorudné materiályFröhlichová, Mária Hutníctvo železa a ocele. -- Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2014. -- 181 s. -- ISBN : 978-80-553-1643-7. a kol

Number of the records: 1