Number of the records: 1  

Přepěťové ochrany v elektrických instalacích do 1000 V

  1. 621.316.91. 621.316.933 prepätie. prepäťová ochrana. elektrické inštalácie. zvodičeRous, Zdeněk Přepěťové ochrany v elektrických instalacích do 1000 V. -- 1.vyd. -- Praha : IN-EL, 1999. -- 148 s. -- ISBN : 80-86230-06-6.