Number of the records: 1  

Základy práva pre posudkovú činnosť

  1. GAJNIAK, Ján Florián. Základy práva pre posudkovú činnosť [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014. CD ROM, 443 s. ISBN 978-80-227-4311-2. V*350/1/2014

Number of the records: 1