Number of the records: 1  

Manažérstvo životného prostredia 2014

  1. RUSKO, Miroslav (ed.) - HARANGOZÓ, Jozef (ed.). Manažérstvo životného prostredia 2014 : zborník - XIV. medzinárodná vedecká konferencia, 28. - 29. marec 2014, Bojnice. 1. vyd. Žilina : Strix 2014. ISBN 978-80-89281-98-5.

Number of the records: 1