Number of the records: 1  

Automatizácia v oblasti mechanizovaných zemných procesov

  1. PAULOVIČOVÁ, Lucia. Automatizácia v oblasti mechanizovaných zemných procesov. In Mladá veda [elektronický zdroj]. Roč. 3, č. 2 (2015), online, s. 82-91. ISSN 1339-3189. V*270/56/2015
Number of the records: 1