Number of the records: 1  

Nová doba - nové stavby: nové problémy

  1. MAKÝŠ, Oto. Nová doba - nové stavby: nové problémy. In Nová doba, nový svet [elektronický zdroj /] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava, SR, 5. 3. 2015. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2015, CD-ROM, s. 37-46. ISBN 978-80-227-4500-0. V*270/74/2015
Number of the records: 1