Number of the records: 1  

Management Aspects in Toyotarity

  1. BORKOWSKI, Stanislaw (ed.) - STASIAK - BETLEJEWSKA, Renata (ed.). Management Aspects in Toyotarity. 1. vyd. Czestochowa Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Jakości i Produkcji 2015. 150 s. ISBN 978-83-63978-25-9.

Number of the records: 1