Number of the records: 1  

Porovnanie vybraných metód v klasifikácii ovocných destilátov

  1. JAKUBÍKOVÁ, Michaela - KUKÓOVÁ, Petra - SÁDECKÁ, Jana. Porovnanie vybraných metód v klasifikácii ovocných destilátov. In Zborník abstraktov zo XIV. medzinárodnej konferencie "Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi" ACP 2016, Bratislava, 3.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2016, USB kľúč, s. 38-39. ISBN 978-80-227-4556-7. C*2016/099
Number of the records: 1