Number of the records: 1  

Spôsob určenia hustoty výliskov pre zhutňovací stroj pri lisovaní partikulárnych látok mäkkých drevín

  1. KRIŽAN, Peter - SVÁTEK, Michal - ŠOOŠ, Ľubomír. Spôsob určenia hustoty výliskov pre zhutňovací stroj pri lisovaní partikulárnych látok mäkkých drevín : úžitkový vzor č. 7563. Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2016. 11 s.

Number of the records: 1