Number of the records: 1  

Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016

  1. MAJTÁN, Štefan (ed.). Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava Ekonóm 2016. online. ISBN 978-80-225-4245-6.

Number of the records: 1