Number of the records: 1  

Kultúrne dedičstvo 2017 - zborník príspevkov z konferencie

  1. GREGOROVÁ, Jana (zost.) - ŠKRINÁROVÁ, Alexandra (zost.). Kultúrne dedičstvo 2017 - zborník príspevkov z konferencie. Banská Štiavnica : Združenie historických miest a obcí Slovenskej rebubliky, 2017. 100 s. ISBN 978-80-972880-0-6.

Number of the records: 1