Number of the records: 1  

Geotechnické pozoruhodnosti Vodného diela Gabčíkovo

  1. HULLA, Jozef - BEDNÁROVÁ, Emília. Geotechnické pozoruhodnosti Vodného diela Gabčíkovo. In Zborník príspevkov a prednášok z odbornej konferencie pri príležitosti 25. výročia prevádzky Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros : Bratislava, SR, 24. 10. 2017. 1. vyd. Bratislava : Vodohospodárska výstavba, 2017, S. 26-28. ISBN 978-80-972845-3-4. V*150/70/2017
Number of the records: 1