Number of the records: 1  

20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava

  1. BAKOŠOVÁ, Monika (ed.) - HORŇÁČEK, Michal (ed.) - ORAVEC, Juraj (ed.). 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava [elektronický zdroj /]. 1. vyd. Bratislava FCHPT STU v Bratislave 2018. CD-ROM, 439 s. ISBN 978-80-89597-99-4.

Number of the records: 1