Number of the records: 1  

Quality. Production. Improvement

  1. ULEWICZ, Robert (ed.) - INGALDI, Manuela (ed.). Quality. Production. Improvement : production engineering. 1. vyd. Czestochowa : Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedzerów Jakości i Produkcji, 2018. ISBN 978-83-63978-81-5. ISSN 2544-2813.
Number of the records: 1