Number of the records: 1  

Spôsob výroby spekacieho telesa pre 3D tlač súčiastok z kompozitných práškových materiálov a spekacie teleso

  1. GONDÁR, Ernest et al. Spôsob výroby spekacieho telesa pre 3D tlač súčiastok z kompozitných práškových materiálov a spekacie teleso : úžitkový vzor č. 8259. Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2018. 5 s.

Number of the records: 1