Number of the records: 1  

Thermal analysis of the air-cooled PEM fuel cell for military applications

  1. FERENCEY, Viktor - STROMKO, Michal. Thermal analysis of the air-cooled PEM fuel cell for military applications. In Armament and technics of land forces 2018 [elektronický zdroj] : 24th International scientific conference. Liptovský Mikuláš, Slovakia. November 8-9, 2018 = Výzbroj a technika pozemných síl 2018, 24. Medzinárodná vedecká konferencia. 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2018, CD-ROM, S. 41-56. ISBN 978-80-8040-571-7. E*243/UAMt/2018
Number of the records: 1