Number of the records: 1  

Inovácia výučby ekonomických a manažérskych predmetov na FCHPT STU v Bratislave

  1. ZATROCHOVÁ, Monika. Inovácia výučby ekonomických a manažérskych predmetov na FCHPT STU v Bratislave. 1.vyd. Bratislava ÚM STU 2018. 16 s.

Number of the records: 1