Number of the records: 1  

Podpora environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti rastu

  1. RUSKO, Miroslav - KOLLÁR, Vojtech. Podpora environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti rastu. In Nástroje environmentálnej politiky 2018 : recenzovaný zborník z VIII. medzinárodnej vedeckej konferencie, 9.3.2018, Bratislava. 1. vyd. Žilina : Strix, 2018, S. 67-73. ISBN 978-80-89753-28-4.
Number of the records: 1