Number of the records: 1  

Základy podvojného účtovníctva v priemyselných podnikoch.Teória a praktické aplikácie

  1. BONDAREVA, Irina - GLATZ , Mária - PLCHOVÁ, Jana. Základy podvojného účtovníctva v priemyselných podnikoch.Teória a praktické aplikácie. 1. vyd. Bratislava Spektrum STU 2019. 170 s. ISBN 978-80-227-4927-5.

Number of the records: 1