Number of the records: 1  

KSAP-PM 2019

  1. KSAP-PM 2019 : Sborník příspěvků 21. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice, Česká republika. 19. září 2019. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2019. 100 s. ISBN 978-80-7560-222-0.

Number of the records: 1