Number of the records: 1  

Interakcia zemnej priehrady so silne stlačiteľným podložím

  1. KUZMA, Jozef - LUKÁČ, Michal - HRUŠTINEC, Ľuboš. Interakcia zemnej priehrady so silne stlačiteľným podložím. In Polní geotechnické metody ´97. Ústí nad Labem : AZ CONSULT, 1997, S. 55-60. ISSN 1213-1237.
Number of the records: 1