Number of the records: 1  

Chémia a technológie pre život

  1. REHÁKOVÁ, Milena (zost.) - ORAVEC, Juraj (zost.). Chémia a technológie pre život : 21. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 6. 11. 2019 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2019. USB kľúč, 530 s. Available on Internet: <https://www.uiam.sk/~oravec/svk/e_zbornik_svk_2019.pdf> ISBN 978-80-8208-015-8.

Number of the records: 1