Number of the records: 1  

Analýza využiteľnosti vody na zbernom dvore

  1. RÓZSA, Gergely - CSICSAIOVÁ, Réka - MARKO, Ivana. Analýza využiteľnosti vody na zbernom dvore. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2019 [elektronický zdroj] : Bratislava, 14. novembra 2019. 1. vyd. Bratislava : Slovenský hydrometeorologický ústav, 2019, CD-ROM, [7] s. ISBN 978-80-99929-03-7. V*280/44/2019
Number of the records: 1