Number of the records: 1  

Skratky a terminológia používaná v rámci manažérstva ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie

  1. ANDRÁŠ, Peter et al. Skratky a terminológia používaná v rámci manažérstva ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie. 1. vyd. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2019. 149 s. ISBN 978-80-89878-49-9.

Number of the records: 1