Number of the records: 1  

Základy marketingu

  1. KARLÍČEK, Miroslav. Základy marketingu. 2., přepr. a rozšíř. vyd. Praha Grada 2018. 285 s. ISBN 978-80-247-5869-5.

Number of the records: 1