Number of the records: 1  

Spôsoby využitia digitálnych technológií v pedagogickej praxi

  1. GLATZ , Mária. Spôsoby využitia digitálnych technológií v pedagogickej praxi = The ways of using digital technologies in pedagogical practice. In Inovácie v univerzitnom vzdelávaní. Innovations in University Education .Vedecké kolokvium, 4. decembra 2019, Bratislava [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Spektrum STU, 2019, S.5-13. ISBN 978-80-227-4970-1.
Number of the records: 1