Number of the records: 1  

Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska

  1. GAZDA, Štefan et al. Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska : História výrob anorganických zlúčenín na Slovensku. 1. 1. vyd. Bratislava, Spektrum STU, 2019. 140 s. ISBN 978-80-227-4975-6.

Number of the records: 1