Number of the records: 1  

METES 2019

  1. RUSKO, Miroslav (zost.) - KOLLÁR, Vojtech (zost.) - ANDRÁŠ, Peter (zost.). METES 2019 : recenzovaný zborník zo IV. medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 20.máj 2019. 1. vyd. Žilina : Strix, 2019. 153 s. ISBN 978-80-89753-32-1.

Number of the records: 1