Number of the records: 1  

Súvzťažnosti pre verejnú správu

  1. MAJOROVÁ, Miriam. Súvzťažnosti pre verejnú správu : postupy účtovania. Žilina Poradca 2016. 368 s. ISBN 978-80-8162-013-3.

Number of the records: 1