Number of the records: 1  

Nástroje na auditovanie v oblasti manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti

  1. RUSKO, Miroslav - KOLLÁR, Vojtech. Nástroje na auditovanie v oblasti manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti. In Manažérstvo životného prostredia 2019 : recenzovaný zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie, 02. - 03. 05. 2019, Bratislava, SR. 1. vyd. Žilina : Strix, 2019, S. 187-192. ISBN 978-80-89753-36-9.
Number of the records: 1