Number of the records: 1  

Prípravok na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom tŕni

  1. BÍLIK, Jozef et al. Prípravok na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom tŕni: prihláška úžitkového vzoru č. 19-2020, dátum podania prihlášky: 20.02.2020, dátum zverejnenia prihlášky: 03.08.2020, Vestník ÚPV SR č. 08/2020, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8976, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 13.1.2021, Vestník ÚPV SR č. 01/2021. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 7 s. Available on Internet: <https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/19-2020>

Number of the records: 1