Number of the records: 1  

Prípravok na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom tŕni

  1. BÍLIK, Jozef et al. Prípravok na meranie ťažných síl pri ťahaní rúr na pevnom tŕni : prihláška patentu č. 9-2020, dátum podania prihlášky: 20.02.2020, stav: v konaní. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. Available on Internet: <https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/9-2020>

Number of the records: 1