Number of the records: 1  

Aktivity Slovenského výboru svetovej energetickej rady v roku 2019

  1. JANÍČEK, František et al. Aktivity Slovenského výboru svetovej energetickej rady v roku 2019. In ATP Journal. Roč. 27, č. 6 (2020), s. 52-53. ISSN 1335-2237. E*47/UEAE/2020
Number of the records: 1