Number of the records: 1  

Architekt Virgil Droppa st

  1. DROPPA, st., Virgil (zost.) - CVENGROŠOVÁ, Viktória (zost.) - DROPPOVÁ, Zoja (ed.). Architekt Virgil Droppa st. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku architektov Slovenska, 2012. 60 s. ISBN 978-80-88757-75-7.

Number of the records: 1