Number of the records: 1  

3D elektródy na báze niklu pre zero-gap alkalickú elektrolýzu vody

  1. ZÁCHENSKÁ, Jana et al. 3D elektródy na báze niklu pre zero-gap alkalickú elektrolýzu vody. In Czech Chemical Society Symposium Series : 72. sjezd českých a slovenských chemických společností. Roč. 18, č. 3 (2020), s. 100-100. ISSN 2336-7202.
Number of the records: 1