Number of the records: 1  

Prečo je potrebné riešiť IT bezpečnosť v malých a stredných podnikoch?

  1. SKLENÁR, Dávid - ROMANIAKOVÁ, Petra. Prečo je potrebné riešiť IT bezpečnosť v malých a stredných podnikoch? = Why is necessary to deal with IT security in small and medium-sized enterprises? In Podnikateľské prostredie v SR z hľadiska jednotlivých segmentov trhu : workshop 9.3.2018, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018, S.7-13. ISBN 978-80-89453-42-9.
Number of the records: 1