Number of the records: 1  

Prevádzka bytových OST

  1. TAKÁCS, Ján. Prevádzka bytových OST. In Facility management 2020. Covid-19 a bezpečné prostredie budov [elektronický zdroj] : zborník prednášok z 18. vedecko-odbornej konferencie so zahraničnou účasťou. 28. - 29. 9. 2020, Štrbské Pleso, SR. 1. vyd. Bratislava : SSTP, 2020, USB kľúč, s. 77-80. ISBN 978-80-89878-63-5. V*290/61/2020
Number of the records: 1