Number of the records: 1  

Facility management 2020. Covid-19 a bezpečné prostredie budov

  1. PETRÁŠ, Dušan (zost.). Facility management 2020. Covid-19 a bezpečné prostredie budov : zborník prednášok z 18. vedecko-odbornej konferencie so zahraničnou účasťou. 28. - 29. 9. 2020, Štrbské Pleso, SR [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : SSTP, 2020. USB kľúč, 120 s. ISBN 978-80-89878-63-5. V*290/58/2020

Number of the records: 1