Number of the records: 1  

Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2020

  1. LEŠKOVÁ, Danica (zost.) - BLAHOVÁ, Alena (zost.). Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2020 : Bratislava, online, 12. november 2020 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Slovenský hydrometeorologický ústav, 2020. CD-ROM. ISBN 978-80-99929-11-2.

Number of the records: 1