Number of the records: 1  

Štatistické metódy

  1. FIDLEROVÁ, Helena - KUČEROVÁ, Marta. Štatistické metódy : Návody na cvičenia. 1. vyd. Trnava : AlumniPress, 2020. 158 s. ISBN 978-80-8096-274-6.

Number of the records: 1