Number of the records: 1  

Analýza koncentrácie adsorbovateľných organických halogénov (AOX) v povrchovom odtoku

  1. MARKO, Ivana et al. Analýza koncentrácie adsorbovateľných organických halogénov (AOX) v povrchovom odtoku. In Proceedings from 9th Conference of Young Researchers - KOMVY 2020 [elektronický zdroj] : virtuálny priestor, Bratislava, SR, 27. 11. 2020. 1. vyd. Bratislava : Spektrum STU, 2020, CD-ROM, s. 39-46. ISBN 978-80-227-5057-8. V*280/34/2020
Number of the records: 1