Number of the records: 1  

Vplyv typu predúprav na korózne správanie duplexných povlakov

  1. MIKULÁŠIOVÁ, Stanislava - ZEMANOVÁ, Matilda. Vplyv typu predúprav na korózne správanie duplexných povlakov. In Chémia a technológie pre život : 22. celoslovenská študentská vedecká konferencia. prvé. Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2020, S. 49-50. ISBN 978-80-8208-042-4.
Number of the records: 1