Number of the records: 1  

Zborník abstraktov z 31. ročníka vedeckej konferencie Vnútorná klíma budov 2020

  1. Zborník abstraktov z 31. ročníka vedeckej konferencie Vnútorná klíma budov 2020. 1. vyd. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020. 73 s. ISBN 978-80-89878-68-0.

Number of the records: 1