Number of the records: 1  

Vežový vodojem - metodika a výsledky tvorivého cvičenia z predmetu Výrobné a inžinierske stavby v akademickom roku 2019_2020

  1. ILKOVIČ, Ján. Vežový vodojem - metodika a výsledky tvorivého cvičenia z predmetu Výrobné a inžinierske stavby v akademickom roku 2019_2020. In Vežový vodojem [elektronický zdroj] : (zborník prác). 1. vydanie. Bratislava : Spektrum STU, 2020, S. 9-11. ISBN 978-80-227-5065-3.
Number of the records: 1