Number of the records: 1  

Vnútorné prostredie budov: pohoda, zdravie a výkonnosť

  1. PETRÁŠ, Dušan. Vnútorné prostredie budov: pohoda, zdravie a výkonnosť. In Zborník abstraktov z 31. ročníka vedeckej konferencie Vnútorná klíma budov 2020 : vnútorné prostredie budov, 1.-2. december 2020, online. 1. vyd. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2020, S. 15-16. ISBN 978-80-89878-68-0. V*290/87/2020
Number of the records: 1