Number of the records: 1  

Generel verejného osvetlenia 5. časť

  1. GAŠPAROVSKÝ, Dionýz - POLOMOVÁ, Beata. Generel verejného osvetlenia 5. časť : Návrhová fáza generelu osvetlenia 1 - Vypracovanie základného konceptu osvetlenia. In Světlo. Roč. 23, č. 6 (2020), s. 14-17. ISSN 1212-0812. E*e-288/2020
Number of the records: 1