Number of the records: 1  

Komplexná obnova bytových domov: bezpečnosť a zdravie v domácnostiach

  1. PETRÁŠ, Dušan. Komplexná obnova bytových domov: bezpečnosť a zdravie v domácnostiach. In Komplexná obnova bytových domov 2020. Bezpečnosť a zdravie v domácnostiach : zborník zo XIV. medzinárodnej odbornej konferencie. Bratislava, SR, 19. - 20. 11. 2020. 1. vyd. Bratislava : Združenie pre podporu obnovy bytových domov, 2020, S. 10-13. ISBN 978-80-973813-1-8.
Number of the records: 1