Number of the records: 1  

Generel verejného osvetlenia 7. časť

  1. GAŠPAROVSKÝ, Dionýz - POLOMOVÁ, Beata. Generel verejného osvetlenia 7. časť : Návrhová fáza generelu osvetlenia 3 - Technické osvetlenie verejných komunikácií. In Světlo. Roč. 24, č. 2 (2021), s. 26-29. ISSN 1212-0812. E*e-80/2021
Number of the records: 1